Tungkol sa Journal

Ang Filipinolohiya: Journal sa Filipino ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ay isang refereed journal na naglalayong maglathala ng mga pananaliksik, artikulo at kritikal na papel na nakatuong higit sa wikang Filipino, mga wika sa Pilipinas, panitikan, kultura, sining, araling pampagsasalin at mga pag-aaral na kasalukuyang tumutugon sa tunguhin ng mapagpalayang karunungan at maaaring nakaugnay sa agham panlipunan, humanidades, edukasyon, agham at teknolohiya para sa kalinangang pambansa at koneksyon sa karunungang pandaigdig. Tumatanggap din ng mga akda na nasa Ingles at iba pang mga wika ngunit pagkatapos ng pagrerebyu sa akda ay dapat isalin ito sa wikang Filipino at tanging ang salin sa Filipino lamang ang ilalathala. Tumatanggap ng kontribusyon ang journal hanggang Oktubre 15 taon-taon.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close